Lectures trans

transTrans és un terme que inclou diferents persones: transgèneres, transsexuals i transvestit. Trangènere és una persona que sent que pertany a un gènere diferent de l’assignat en néixer. Transexual és qui ja ha finalitzat la transició a l’altre gènere. Transvestit es basa en l’acte de posar-se roba i accessoris que socialment estan associats a un altre gènere; a diferència del transgènere, el travestisme pot ser un acte temporal. Continua la lectura de “Lectures trans”